تهویه حداقلی یکی دیگر از روش تهویه مختص زمستان ها می باشد. در این روش هواکش های نصب شده در انتهای سالن کاملا خاموش می شوند و دریچه های ورودی هوا به روی حوضچه های آب کاملا بسته می شوند و به جای آن از یک یا دو عدد فن 100 در کناره های سوله و پنجره های اینلت استفاده می شود. در تهویه حداقلی سعی بر این می کنیم تا از اتلاف حرارت در سالن به هر نحو جلوگیری کنیم. برای این منظور این بار کل هوای سالن را در حداکثر 8 دقیقه می بایست تخلیه نماییم.

با کار کردن هیترها هوای گرم وارد سالن می شود و به علت سبک تر بودن وزن هوای گرم مقدار زیادی از انرژی در بالای سوله مرغداری متمرکز خواهد شد.

تهویه حداقلی سوله گلخانه

 

هنگامی که فن های 100 در کنار سوله کار خود را آغاز می کنند، دریچه های اینلت باز می شوند و اجازه می دهند هوای سرد وارد سوله شود. دریچه های اینلت به گونه ای طراحی شده اند که هوای ورودی را به تاج سوله هدایت می کنند، جایی که بیشترین تمرکز گرمایی وجود دارد. این هوای سرد با هوای گرم بالا مخلوط شده و به دمایی متعادل می رسد و به سمت پایین حرکت می کند و باعث گرم شدن هوای پایین سوله می شود و از طریق هواکش ها به بیرون می رود، تهویه حداقلی نیز در فشار منفی کار می کند.

در طول سال گاهی لازم است، برای کنترل فشار منفی، سیستم های بکار رفته برای دو تهویه تونلی و حداقلی، بصورت همزمان عمل کنند که به این نوع تهویه ترکیبی گفته می شود و توسط اتوماسیون و سنسور های فشار منفی آنالوگ متصل به اتوماسیون مدیریت می شود.

در ساخت محل دریچه های اینلت دقت کنید که فاصله بالای دریچه از لبه ی سقف (جایی که شیب آغاز می شود) 60 سانتی متر باشد.

-1محاسبه تعداد هواکش ها:

با توجه به اینکه در هوادهی حداقلی هر 8 دقیقه (0.13 ساعت )حجم هوای سالن باید با هوای تازه تعویض شود.

حجم هوای سالن در مثال بالا برابر با :                           40.5m²*80m=3240

حجم هوایی که باید در تهویه حداقلی جابجا شود.                         3240m³ ÷ 0.13h ≈24300m³/h      

یک فن 100*100 با مکش m³/h 25000برای تهویه حداقلی این سالن کافیست.

2-محاسبه تعداد دریچه اینلت:

میزان سطح ورودی برای هر دریچه اینلت 30*60 سانتی متری، به اندازه 600cm² در نظر گرفته می شود.

طبق جدول برای مثال بالا که عرض سالن 15 می باشد برای هر 1.6m³/h جابجایی هوا نیاز به 1cm² ورودی هوا داریم.

بنابر این :                                                                                                                                               15625=1.6m³/h ÷m³/h 25000

                                                                                                                                          25= 15625÷600تعداد مورد نیاز دریچه اینلت در این سالن

//

جهت سفارش خرید هیترهای گرمایشی، با شرکت کولاک گستر یزد تماس حاصل بفرمائید.