شرکت کولاک گستر یزد با کادر مجرب و توانمند خود محصولات دانش بنیان متنوعی تولید نموده است. این نوآوری ها جز با تشکیلات قوی وچارت سازمانی میسر نگردیده است.

مدیریت شرکت کولاک گستر یزد ضمن توجه به نوآوری و خلاقیت در تولید محصولات، نگاه ویژه ای به نظم و ساختار تشکیلات شرکت داشته اند. از این روی چارت تشکیلاتی شرکت تدوین و شرح وظایف هر بخش به تفکیک طراحی و مشخص شده است.

برای مشاهده (سایز بزرگ) چارت سازمانی شرکت کولاک گستر یزد روی تصویر چارت سازمانی کلیک نمایید.

چارت سازمانی