نمایش دادن همه 4 نتیجه

سوپر صد KG گازوئیل سوز

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دمنده هوای گرم تمام اتوماتیک ، سوپر صد KG گازوئیل سوز

 • جایگزین جت هیترهای بدون اگزوز
 • ظرفیت حرارتی Kcal/h 140000
 • دارای گواهی مونواکسید صفر در هوای خروجی دستگاه از پژوهشگاه علمی و صنعتی ایران
 • فن اکسیال قدرتمند با m³/h  35000جابجایی هوای گرم
 • کنترل ترموستاتیک هیتر
افزودن به سبد خرید

سوپر صد KG گازسوز

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دمنده هوای گرم تمام اتوماتیک ، سوپر صد KG  گازسوز

 • جایگزین جت هیترهای بدون اگزوز
 • ظرفیت حرارتی Kcal/h 140000
 • دارای گواهی مونواکسید صفر در هوای خروجی دستگاه از پژوهشگاه علمی و صنعتی ایران
 • فن اکسیال قدرتمند با m³/h  35000جابجایی هوای گرم
 • کنترل ترموستاتیک هیتر
افزودن به سبد خرید

سوپر صد KG دوگانه سوز

۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دمنده هوای گرم تمام اتوماتیک ، سوپر صد KG دوگانه سوز،تک فاز سانتریفیوژ

 • جایگزین جت هیترهای بدون اگزوز
 • ظرفیت حرارتی Kcal/h 140000
 • دارای گواهی مونواکسید صفر در هوای خروجی دستگاه از پژوهشگاه علمی و صنعتی ایران
 • فن اکسیال قدرتمند با m3/h  35000 جابجایی هوای گرم
 • کنترل ترموستاتیک هیتر
افزودن به سبد خرید

سوپر صد KG دوگانه سوز، فن تک فاز سانتریفیوژ

۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دمنده هوای گرم تمام اتوماتیک ، سوپر صد KG دوگانه سوز، سه فاز سانتریفیوژ

 • جایگزین جت هیترهای بدون اگزوز
 • ظرفیت حرارتی Kcal/h 140000
 • دارای گواهی مونواکسید صفر در هوای خروجی دستگاه از پژوهشگاه علمی و صنعتی ایران
 • فن فوروارد سه فاز با ورودی دوطرفه با دبی m³/h9700
 • کنترل ترموستاتیک هیتر
 • قابلیت اتصال به کانال تا طول 20 متر
افزودن به سبد خرید